• page_banner

Antikancerogeni učinak Ganoderme lucidum na ljudske stanice osteosarkoma

Naše istraživanje pokazuje da Ganoderma lucidum/reishi/lingzhi pokazuje antitumorska svojstva na stanicama osteosarkoma in vitro.Utvrđeno je da Ganoderma lucidum inhibira rast i migraciju stanica raka dojke potiskivanjem Wnt/β-katenin signalizacije.On suzbija karcinom pluća narušavanjem fokalnih adhezija i indukcijom MDM2 posredovane degradacije sluga.Ganoderma lucidum inhibira rak dojke smanjujući PI3K/AKT/mTOR put, Ganoderma lucidum ima antitumorsku ulogu u stanicama akutne leukemije blokirajući MAPK put.

CCK-8 i testovi formiranja kolonija, za procjenu učinka Ganoderme lucidum na održivost i proliferaciju stanične linije osteosarkoma, pokazali su da Ganoderma lucidum potiskuje proliferaciju MG63 i U2-OS stanica na način ovisan o vremenu i koncentraciji, te smanjuje sposobnost stanica da se kolonizira.

Ganoderma lucidum pojačava ekspresiju proapoptotičkih gena, a analiza protočne citometrije pokazala je da se apoptoza stanica MG63 i U2-OS povećava nakon tretmana Ganoderma lucidum.Migracija stanica temelj je raznih bioloških ponašanja, uključujući angiogenezu, cijeljenje rana, upalu i metastaze raka.Ganoderma lucidum smanjuje migraciju i invaziju obiju staničnih linija i inhibira proliferaciju, migraciju i invaziju te inducira apoptozu stanica osteosarkoma.

Aberantna signalizacija Wnt/β-katenina usko je povezana s stvaranjem, metastazama i apoptozom brojnih vrsta karcinoma, s povećanjem regulacije Wnt/β-katenin signalizacije uočeno u osteosarkomu.

U ovoj studiji, testovi reportera s dvostrukom luciferazom pokazali su da tretman Ganoderma lucidum blokira CHIR-99021-aktiviran Wnt/β-katenin signalizaciju.To dodatno dokazuje naša demonstracija da je transkripcija Wnt ciljnih gena, kao što su LRP5, β-katenin, ciklin D1 i MMP-9, inhibirana kada se stanice osteosarkoma tretiraju Ganoderma lucidum.

Prethodne studije su u kliničkim uzorcima pokazale da je LRP5 pojačan u osteosarkomu u odnosu na normalno tkivo, a ekspresija LRP5 korelira s metastatskom bolešću i lošim preživljenjem bez bolesti, što LRP5 čini potencijalnom terapijskom metom za osteosarkom.

Sam β-katenin je ključna meta u signalnom putu Wnt/β-katenina, a ekspresija β-katenina u osteosarkomu je značajno povećana.Kada se β-katenin translocira u jezgru iz citoplazme, on aktivira ekspresiju svojih nizvodnih ciljnih gena, koji uključuju ciklin D1, C-Myc i MMP.

Myc je jedan od glavnih protoonkogena i igra važnu ulogu u regulaciji aktivacije, transkripcije i inhibicije ekspresije gena. Prijavljeno je da supresija C-Myc onkogena izaziva starenje i apoptozu nekoliko tipova tumorskih stanica, uključujući osteosarkom.

Ciklin D1 je važan regulator G1 faze staničnog ciklusa i ubrzava fazni prijelaz G1/S.Prekomjerna ekspresija ciklina D1 može skratiti stanični ciklus i potaknuti brzu proliferaciju stanica u različitim tipovima tumora.

MMP-2 i MMP-9 su stromelizini koji imaju sposobnost razgradnje komponenti ekstracelularnog matriksa, što je ključna značajka za angiogenezu i invaziju tumora.

To sugerira da ciljni geni Wnt/β-katenina igraju ključnu ulogu u napredovanju osteosarkoma i da blokiranje ovih signalnih čvorova može imati dramatičan terapeutski učinak.

Nakon toga, detektirali smo ekspresiju mRNA i proteina ciljnih gena povezanih s signalizacijom Wnt/β-katenina PCR-om i Western blottingom.U obje stanične linije, Ganoderma lucidum inhibirala je ekspresiju ovih proteina i gena.Ovi rezultati dalje pokazuju da Ganoderma lucidum inhibira Wnt/β-katenin signalizaciju ciljajući na LRP5, β-katenin, C-Myc, ciklin D1, MMP-2 i MMP-9.

E-kadherin je transmembranski glikoprotein široko eksprimiran u epitelnim stanicama i posreduje adheziju između epitelnih stanica i stromalnih stanica.Brisanje ili gubitak ekspresije E-kadherina dovodi do gubitka ili slabljenja adhezije između tumorskih stanica, omogućujući tumorskim stanicama da se lakše kreću, a zatim infiltriraju, difuziraju i metastaziraju.U ovoj smo studiji otkrili da Ganoderma lucidum može pojačati regulaciju E-kadherina, čime se suprotstavlja fenotipu stanica osteosarkoma posredovanom Wnt/β-kateninom.

Zaključno, naši rezultati pokazuju da Ganoderma lucidum blokira signalizaciju Wnt/β-katenina osteosarkoma i u konačnici dovodi do smanjenja aktivnosti stanica osteosarkoma.Ovi nalazi sugeriraju da Ganoderma lucidum može biti korisno i učinkovito terapeutsko sredstvo za liječenje osteosarkoma, srodni proizvodi uključujuganoderma lucidum spore oil softgels/reishi spore oil meke kapsule,prah spora ganoderma lucidum/prašak spora reishi

灵芝精粉主图10


Vrijeme objave: 18. travnja 2022